Reiseinfo

Verdt å vite før, under og etter reisen.

Betaling Det sendes ut innbetalingsblankett med depositum på kr. 2000,- per person ca. en uke etter påmelding. Restbetaling forfaller 5-6 uker før avreise. Hvis man melder seg på mindre enn 45 dager før avreise vil man få innbetalingsblankett for hele beløpet. Reisevilkår Norsk Kunstformidling følger "alminnelig vilkår for pakkereiser" som er utarbeidet av Den Norske Reisebransjeforening (DNR) i samarbeid med Forbrukerombudet. (FO). Se under for avbestillingsregler Avbestilling uten Avbestillingsforsikring Ved avbestilling mer enn 60 dager før avreise, vil depositum bli tilbakebetalt med unntak av et administrasjonsgebyr på kr. 500,- Ved avbestilling mellom 60 og 45 dager før avreise, beholder Norsk Kunstformidling depositumet. Ved avbestilling mellom 45 og 31 dager før avreise krever Norsk Kunstformidling 50% av reisens pris. Ved avbestilling 30 dager eller senere før avreise, eller hvis den reisende ikke møter ved avgang eller ikke har de nødvendige papirer (pass, flybillett el.l) beholder Norsk Kunstformidling hele reisens pris. Norsk Kunstformidling påtar seg ikke ansvar for tilbakebetaling av innbetalt beløp ved naturkatastrofer, krig, streik eller annet som selskapet ikke har kontroll med. Den enkelte må selv skaffe seg informasjon hos sin forsikringsleverandør vedr nevnte forhold. Det er viktig at den enkelte har en god reiseforsikring. Eventuell prisjustering Det tas forbehold om endring i prisen i forbindelse med et eventuelt drivstofftillegg eller valutaendringer. Melding om dette vil bli gitt senest 30 dager før avreise. Reklamasjoner Henvend deg til reiseleder dersom du skulle ha problemer eller klager, slik at det er mulighet for å rette på eventuelle feil eller mangler med en gang. Dersom reiseleder ikke blir kontaktet, kan du ikke stille krav om prisavslag etter hjemkomst. Skriftlig reklamasjon må fremmes Norsk Kunstformidling senest 4 uker etter hjemkomst. Påklages vår beslutning, gjelder de samme tidsfrister. Sykdom/ulykke og eventuell hjemreise Norsk Kunstformidling kan ikke påte seg ansvar for skade/sykdom som den reisende måtte pådra seg under reisen. Norsk Kunstformidling yter den hjelp som er praktisk mulig på reisen. Sørg for at du får med deg nødvendig bekreftelse fra lege dersom du har vært sengeliggende, og ta vare på kvitteringer for utleggene som du eventuelt kan få refundert av ditt forsikringsselskap. PARKERING PÅ GARDERMOEN: Vi anbefaler DALEN PARKERING tlf. 63 97 82 45 OVERNATTING PÅ GARDERMOEN: Vi anbefaler GARDERMOEN AIRPORT HOTEL tlf. 63 94 08 00