Firmainfo Norsk Kunstformidling mobil 918 46 617

Norsk Kunstformidling er reisearrangør for grupper. I første rekke arrangerer firmaet reiser i Europa, inkl. Norge. Temareisene annonseres i eget reiseprogram, se Kunst- og kulturreiser. Vi arrangerer også reiser hvor oppdragsgiver kan være kunstforeninger, studiegrupper, banker, organisasjoner o.a. Vi arrangerer reiser med tema Kunst og Kultur eller hvis oppdragsgiver ønsker, andre temaer.

Norsk Kunstformidling har lang erfaring med reisearrangement, og det er høy kvalitet på produktet. Reisene har et faglig nivå som blir tilpasset den enkelte gruppes behov og interesse.Vi har egne avtaler med flyselskap og hotellkjeder og kan derfor være konkurransedyktige også på pris. Vi kan tilby totale løsninger som omfatter fly / buss, hotell, program for gruppen under oppholdet m/ faglig guiding, evt. ledsagerprogram, måltider osv.På forespørsel vil oppdragsgiver få tilsendt et prospekt på en reise og vil kunne komme med innspill etter egne ønsker og behov. Prospektet vil deretter evt. bli omarbeidet slik at resultatet skal bli best mulig for oppdragsgiver og det er således viktig med løpende kontakt mellom oppdragsgiver og reisearrangør i denne fasen. Selve gjennomføringen av reisen vil Norsk Kunstformidling ta seg av uten forpliktelser for oppdragsgiver.Alt arbeid i forbindelse med prospektet er uten omkostninger for oppdragsgiver.Vi benytter norsktalende guider. Guidene er meget godt kvalifiserte for oppgavene. Guide på våre temareiser i kunst og kultur er dr. art. Frank Høifødt. Norsk reiseleder vil også være med fra reisens start.Foruten det faglige innhold, er reisen lagt opp på en slik måte at den enkelte deltaker får tilstrekkelig tid på egen hånd. På gruppereiser er det imidlertid viktig at deltakerne finner seg til rette og ikke får følelse av å være alene. Reiseleder vil sørge for at hver enkelt deltaker vil føle at man blir tatt vare på i et hyggelig fellesskap. Reiseleder vil også være behjelpelig med å skaffe billetter til konserter, opera, teater osv.Det er alltid to aspekt ved en reise; Det ene er det faglige innholdet og gjennomføringen av dette, det andre er det sosiale samvær. Vi er klar over dette og gjør alt for at alle skal trives innenfor et faglig forankret program.