Vår virksomhet er delt i to hovedområder:

♦  Kunst- og kulturreiser

♦  Reisebyrå, med vekt på båtreiser

 

Katedralen i Santiago de Compostela
El cid, Burgos

Vårt særpreg kommer særlig til uttrykk innen: Kunst- og kulturreiser

For mer informasjon: Firmainfo